Albanien  >> http://de.wikipedia.org/wiki/Albanien 

>> Kosovo-Krieg      Staatenlexikon      Dialog-Lexikon