Eigenverschulden 

Googöe >> https://www.google.de/...#q=Eigenverschulden&*

 

eigen    Mitverschulden   Verschulden

 

   Dialog-Lexikon   Zuletzt