Versicherungsvertragsgesetz

Das Versicherungsvertragsgesetz regelt die Rechtsbeziehungen zwischen Versicherten und Versicherungen.

>> Versicherungsvertrag

Thema ERGÄNZEN

Recht      Rechtslexikon     Dialog-Lexikon