Wolfgang Thierse, Bundestagspräsident, beim Fußball

Wolfgang Thierse Bundestagspräsident 1998 - 2005,  Sozialdemokrat

Kritik an Thierses Begriff "Tätergeneration" 3.11.2003
Thierse beim Fußball
Thierse Offener Brief v. 20001125

lexikalisch >> http://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Thierse 

DIALOG-LEXIKON

DIALOG-LEXIKON

Thierse beim Autohändler

Wolfgang   Thierse     Portraits und Biographien     Dialog-Lexikon